0985 905 585

Thang máy gia đình công nghệ cáp kéo

    Thiết bị thang máy tải trọng 450 kg

    Tốc độ 0.3 m/s

    04 điểm dừng

    Thang máy được lắp đặt tại công trình địa chỉ: Quận 11 – TP Hồ Chí Minh