0985 905 585

Thang máy gia đình công nghệ thủy lực

    Thiết bị thang máy tải trọng 300 kg

    Tốc độ 0.2 m/s

    04 điểm dừng

    Thang máy được lắp đặt tại công trình địa chỉ: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh